SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ   spol. s r.o.

 

Certifikační orgán pro certifikaci produktů (výrobků) při Silničním vývoji - ZDZ spol. s r.o. je akreditován Českým institutem pro akreditaci pod č. 3085.

Provádí certifikací produktů pro dopravní značení a dopravní zařízení. Používaný systém certifikace produktů je v certifikačním orgánu popsán souborem dokumentů, které tvoří systém managementu kvality certifikačního orgánu ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (MPA 40-01-13).

 


Certifikační orgán uplatňuje dva certifikační postupy:

  • certifikaci prototypu - hodnocení konkrétního jednoho nebo přesně určeného a identifikovaného počtu kusů produktu, tzv. kusová výroba, kdy se neprovádí audit systému managementu kvality výrobce a následující dozor

  • certifikaci produktů stálé produkce - počáteční zkoušení produktů stálé produkce (zkoušení vzorku produktu) a posouzení systému managementu kvality  jeho dodavatelů následované dozorem, který bere v úvahu systém managementu kvality/systém řízení výroby  a zkoušení vzorků ze závodu a/nebo z volného trhu, pokud je zkoušení certifikačním schématem předepsáno.

Certifikační postupy specifické pro konkrétní produkty jsou vytvořeny na základě požadavků uvedených v normativních dokumentech a/nebo technických předpisech.

 

Kontakt: Ing Irena Šašinková, CSc, tel.: 548 424 211, e-mail: sasinkova@silvyvoj.cz

 

 

Seznam posuzovaných výrobků a technických specifikací

 

Seznam certifikátů vydaných COV č. 3085

 

 


"Informační soubor",  "Žádost o certifikaci" "Postup pro řešení stížností nebo připomínek".