SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ   spol. s r.o. 

 

Certifikační orgán certifikující produkty (výrobky) při Silničním vývoji - ZDZ spol. s r.o. je akreditován Českým institutem pro akreditaci pod č. 3085.

Provádí certifikací produktů pro dopravní značení a dopravní zařízení. Používaný systém certifikace produktů je v certifikačním orgánu popsán souborem dokumentů, které tvoří systém managementu kvality certifikačního orgánu ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

Certifikační postupy specifické pro konkrétní produkty jsou vytvořeny na základě požadavků uvedených v technických specifikacích (např. norma, evropský dokument pro posuzování, technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy, stavební technické osvědčení, osvědčení o vhodnosti výrobku, atd).

 

Kontakt: Ing. Irena Musilová Šašinková, CSc., tel.: 548 424 211, e-mail: sasinkova@silvyvoj.cz

 

 

Seznam posuzovaných výrobků a technických specifikací

Dotazník spokojenosti zákazníků

Osvědčení o akreditaci

 

Informace o vydaných certifikátech Vám na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.

 

 

 

 


"Informační soubor"