SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ   spol. s r.o.
 

Zkušební laboratoř  Silničního vývoje – ZDZ spol. s r.o. je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č. 1182.


Zkušebna provádí zejména:


Kontakt:

Ing. Irena Musilová Šašinková, CSc.

tel.: 548 424 211

e-mail: sasinkova@silvyvoj.cz