ASPK, s.r.o.

          Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací

   

    O firmě ASPK, s.r.o.

Jednou z cest, vedoucích k účelnému vynakládání prostředků na výstavbu a provoz silniční infrastruktury je zvyšování jakosti prováděných prací na silniční a dálniční síti. Proto byl v roce 1994 Ministerstvem dopravy a spojů vyhlášen Resortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ-PK). V oblasti 2.2.1- Zkušebnictví (laboratorní činnost) „Zásad RSJ-PK“ se přitom počítalo i s trvalým zvyšováním kvality zkušebnictví. Konkrétním nástrojem, definujícím požadavky na způsobilost laboratoří, které vstupují do procesu provádění prací na silnicích a dálnicích při jejich výstavbě, opravách a údržbě, se stal Metodický pokyn k RSJ-PK v oblasti 2.2.1, schválený Ministerstvem dopravy a spojů v červnu 1995. Tento dokument kromě stanovení požadavků na způsobilost zkušebních laboratoří zakotvuje i existenci a úlohu akreditačního střediska laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací (AS-PK) a jeho zapojení do činností zabezpečovaných Národním akreditačním orgánem ve funkci externího akreditačního střediska. Následně byl schválen Statut tohoto střediska, kterým Ministerstvo dopravy a spojů pověřilo jeho zřízením Silniční vývoj spol. s r.o.

 

 V období od založení střediska zhruba do poloviny roku 1997 probíhaly přípravné práce na metodickém zabezpečení činnosti střediska a zpracování procesních vazeb mezi akreditací zabezpečovanou Národním akreditačním orgánem a činnostmi souvisejícími s posuzováním způsobilosti laboratoří v rámci působnosti resortu Ministerstva dopravy a spojů. V roce 1997 byla v důsledku nenaplnění předpokládaných vazeb akreditačního střediska laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací jako externího akreditačního střediska na činnosti zabezpečované Národním akreditačním orgánem schválena změna Statutu, kterou se mimo jiné změnil název  AS-PK na Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. Od poloviny roku 1997 byla zahájena rutinní činnost související s posuzováním způsobilosti laboratoří, která stále pokračuje.