ASPK, s.r.o.

  Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací

  

       Zkušební laboratoře

        Přehled akreditovaných laboratoří a laboratoří s odbornou způsobilostí, provádějících zkoušky v oblasti zemin, kameniva, betonů, asfaltů.

        a  asfaltových směsí. 

       Laboratoře akreditované

        Laboratoře s odbornou způsobilostí

 

       Přiřazení požadovaných zkoušek ke konkrétním zkušebním laboratořím umožňuje uvedená sestava souborů.  Použitý program   

      přiřazuje konkrétním laboratořím konkrétní zkoušky a dovoluje vytváření dalších sestav (formulářů). V dalším programu je uveden  

      zjednodušený přehled laboratoří, vhodný pro běžné uživatele.

      Aktuální stav k 1.4.2013 (aktualizace ukončena)

      Úvodní text

      Tabulky