llogo01.gif (1015 bytes)

Silniční vývoj  spol. s r.o.

 
 

Inženýrská, expertní a poradenská firma v oboru organizace a ekonomiky údržby silnic

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod č.j. C 13011

 
 
 
  Jílkova 76,  615 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing Hutta
e-mail: hutta@silvyvoj.cz
tel.: 548 424 214
fax: 548 424 210
 
 
 
 
  Činnost firmy je zaměřena na problematiku silniční údržby. Zpracováváme především normativní podklady pro plánování a hodnocení činnosti údržbových organizací, dále metodiky pro dimenzování kapacity údržbových organizací, pro rozdělování neinvestičních prostředků a pod. 

Zde jsou umístěny archivní materiály. Dne 8. 2. 2005 byl Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikací schválen a dne 18. 2. 2005 SFDI odsouhlasen k použití "Sborník nákladů údržbových prací na silniční síti", platný pro rok 2005. V elektronické verzi je
"Sborník 2005" prakticky shodný s jeho tištěnou podobou. Každá strana "Sborníku" je na samostatném listu aplikace Excel, číslo strany je na záložce listu. Podrobné rozvedení jednotlivých položek kalkulačního vzorce "Sborníku 2005" je uvedeno v "Katalogu rozborových listů 2005", který je možno stáhnout jako komprimovaný soubor "Katalog005.zip". Textová část „Katalogu“ je na druhém listu, každé nákladové středisko má kvůli snadné orientaci vlastní list.
 
 
 
Pro potřeby pracovníků v oboru uvádíme pravidelně aktualizovaný přehled všech norem a eurokódů.  Jedná se o převzaté soubory z www.pjpk.cz.

 

 

Zn01.gif (8553 bytes)

   
    Poslední aktualizace k 7. 12. 2018