llogo01.gif (1015 bytes)

Silniční vývoj  spol. s r.o.

 
 

Inženýrská, expertní a poradenská firma v oboru organizace výstavby, údržby a správy pozemních komunikací 

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod č.j. C 13011

 
 
 
  Jílkova 1634/76,  615 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Vodička
e-mail: vodicka@silvyvoj.cz
tel.: 548 424 213
fax: 548 424 210
 
 
 
 
  Činnost firmy je zaměřena na problematiku výstavby, údržby a správy pozemních komunikací. Zpracováváme a podílíme se na zpracování metodik a technických předpisů a zajišťujeme školící činnost pro osoby podílející se  na výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.   
 
 

Seminář osob vykonávajících dozor na stavbách pozemních komunikací,                                                      VÝSTAVIŠTĚ BRNO, PAVILON A3, SÁL MORAVA, datum konání 17. dubna 2024. Závazná přihláška

 


Informace společnosti Silniční vývoj spol. s r o. o zpracování osobních údajů

Společnost Silniční vývoj spol. s r o. se sídlem Jílkova 1634/76, 615 00 Brno, IČO 49454188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13011, tímto jakožto správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností Silniční vývoj spol. s r o.   Silniční vývoj spol. s r o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dalšími právními předpisy.

Příslušné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informačních přílohách.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení  

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků 

 

Zn01.gif (8553 bytes)

   
    Poslední aktualizace k 22. 12. 2024