ASPK, s.r.o.

        Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací

   

          Dokumenty ke stažení

       Metodické pokyny a další dokumenty, upravující proces získání odborné způsobilosti:

       MP 001/2001

           Výklad k zabezpečení plnění požadavků kap. 5.3.2 „Zařízení“ MP 001/2001

       MP 002/2007 + Dodatek 1

       MP 003/2008

       MP 004/2008

       MP 005/2008

       MP 006/2012

       MP 007/2004

       Seznam členů vědecké rady

       Žádost

      

      

 

      Ceník služeb